vzw Volksmuziek Maasland

Inschrijvingsvoorwaarden Inschrijven is mogelijk totdat de stage volzet is Bevestiging van de inschrijving van de deelnemers aan de stage gebeurt in de loop van de maand juni. Na bevestiging van deelname wordt het verschuldigde bedrag gestort op rekening vzw Volksmuziek Maasland .De betaling dient te gebeuren ten laatste een week na ontvangst van die bevestiging. Wie dan niet betaalt, wordt van de inschrijvingslijst geschrapt ten gunste van iemand op de wachtlijst. De nodige praktische informatie wordt je toegezonden na betaling van het verschuldigde bedrag. Als er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een sessie, kan de organisator die tot twee weken voor datum nog afgelasten. In dat geval wordt het inschrijvingsbedrag volledig teruggestort. De inschrijver op het inschrijvingsformulier moet de houder zijn van de rekening via dewelke wordt betaald. Bij annulering van inschrijving door de deelnemer vóór 1 juli, wordt bij terugbetaling € 20 ingehouden, Bij annulering vóór 15 juli € 35. Bij annulering na 15 juli wordt het volledige inschrijvingsgeld ingehouden bij wijze vn annuleringsvergoeding. Elke annulering dient een gegronde reden te hebben (dit wordt bepaald door de organisatie) KENNISGEVING: In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV of GDPR), gaat de vzw. Volksmuziek Maasland volgens de wettelijke verordeningen om met uw persoonsgegevens. vzw Volksmuziek Maasland kan foto's en/of video's waarop zij/hij/zij herkenbaar zijn, publiceren op (sociale) media (webstek vzw, facebook,dagblad,...). Bij bezwaar, graag via een mail naar de vzw. De kindersessies zijn alleen bestemd voor kinderen van ouders/voogden die deelnemen aan de stage. Kinderen en jongeren onder de 16 jaar kunnen alleen deelnemen als een volwassen mededeelnemer de volledige verantwoordelijkheid voor hen draagt en in die hoedanigheid ook het inschrijvingsformulier van de jongere mee ondertekent. Lees verder